Uppackning

Om du upptäcker att någonting saknas, kontakta din återförsäljare.

Siffran inom parenteserna anger antalet.

  • XLR-adapter (XLR-A3M) (1)

  • Mikrofon (ECM-XM1) (1)

  • Vindskydd (1)

  • Kontaktskydd (påsatt) (2)

  • Förlängningskabel för ljud (1)

  • Väska (1)

  • Uppsättning tryckt dokumentation