Välja digital eller analog ingångstyp

Ställ in ljudingångstypen.

  1. Ändra DIGITAL/ANALOG-omkopplarinställningen så att den passar din kamera.

    Om din kamera är kompatibel med ljudgränssnittet för multi-gränssnittsskon, ställ in omkopplaren på ”DIGITAL”. Detta medger att enheten och den monterade kameran kan kommunicera med varandra med digitala signaler och att ljudinspelningen får minimalt med störningar.