Minimera brus med LOW CUT-funktionen

Minimera oönskade störande ljud, som till exempel vindljud, luftkonditioneringsljud och vibrationsljud, genom att dämpa lågfrekventa komponenter i ingångsljudet från INPUT1- eller INPUT2-jacket.

  1. Ändra LOW CUT (INPUT1)- eller LOW CUT (INPUT2)-omkopplarinställningen.

    Välj antingen ”300Hz” eller ”100Hz” beroende på vilket störande ljud som ska minimeras.