Montera/ta bort XLR-adaptern på/från kameran

Montera XLR-adaptern på en kamera.

OBS!

  • Innan du monterar/tar bort adaptern på/från en kamera, stäng av strömmen till kameran.

  1. Ta bort kontaktskyddet från XLR-adaptern.

  2. Skjut in multi-gränssnittsfoten på XLR-adaptern i skon på kameran (), och vrid sedan låsratten i ”LOCK”-riktningen () så att adaptern sitter säkert.

    När det är svårt att skjuta in multi-gränssnittsfoten i skon, vrid låsratten moturs tills det tar stopp, och försök sedan igen.

För att ta bort XLR-adaptern

Stäng av strömmen till kameran, vrid låsratten moturs tills det tar stopp, och skjut sedan ut multi-gränssnittsfoten från skon.

För att använda förlängningskabeln för ljud för montering

Du kan alternativt använda den medföljande förlängningskabeln för ljud för att montera XLR-adaptern på kameran.

Användning av denna kabel är en hjälp när du står en bit från kameran och använder mikrofonen monterad på XLR-adaptern för inspelning.

OBS!

  • Användning av den medföljande förlängningskabeln för ljud med andra produkter än XLR-K3M kan påverka dess prestanda och leda till olyckor eller funktionsfel.

  1. Ta bort kontaktskyddet från XLR-adaptern och förlängningskabeln för ljud.

  2. Skjut in multi-gränssnittsfoten på XLR-adaptern i skon på förlängningskabeln för ljud (), och vrid sedan låsratten i ”LOCK”-riktningen () så att adaptern sitter säkert.

  3. Skjut in multi-gränssnittsfoten på förlängningskabeln för ljud i skon på kameran (), och vrid sedan låsratten i ”LOCK”-riktningen () så att kabeln sitter säkert.