Använda den medföljande mikrofonen

Använd den medföljande mikrofonen som du monterade på XLR-adaptern genom att följa instruktionerna i ”Montera/ta bort den medföljande mikrofonen” för inspelning.

Du kan spela in superriktat ljud i mono.

 1. Kontrollera att INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplaren är inställd på ”MIC+48V”.

 2. Ställ in ATT (INPUT1)-omkopplaren på ”10dB”. (Rekommenderas)

  Med ATT-omkopplaren kan du ställa in den nominella ingångsnivå som är lämplig för känsligheten på mikrofonen som är ansluten till XLR-adaptern eller för volymnivån på ingångsljudet. När den medföljande mikrofonen används, rekommenderas det att du ställer in omkopplaren på ”10dB”.

  För att använda någon annan mikrofon än den medföljande eller en extern enhet, se ”Använda en enhet som till exempel en extern ljudenhet”.

 3. Ställ in INPUT SELECT-omkopplaren på ”IN1”.

  Ljudet från mikrofonen ansluten till INPUT1-jacket spelas in till både CH1- och CH2-kanalen på den monterade kameran.

 4. Justera inspelningsvolymnivån.

  För detaljerade instruktioner om justering, se ”Justera inspelningsvolymnivån”.

 5. Manövrera kameran för att börja spela in.

  För närmare information, se Hjälpguide som tillhandahållits för din kamera.

OBS!

 • Justering av inspelningsvolymnivån på kameran kan inte göras.