Att tänka på vid användning

 • Innan du ansluter/kopplar bort en extern mikrofon eller enhet till/från INPUT1- eller INPUT2-jacket, se till att ställa in INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplaren på någon annan position än ”MIC+48V”. Medan omkopplaren är inställd på ”MIC+48V”, kan anslutning/bortkoppling av kabeln från den externa mikrofonen eller enheten orsaka ett högt ljud eller funktionsfel i enheten.
 • För att undvika att kontakten på multi-gränssnittsfoten skadas när du bär denna enhet, ta bort enheten från kameran, sätt fast kontaktskyddet på foten och lägg enheten i den medföljande väskan.
 • Medan denna enhet är monterad på en kamera tillsammans med andra tillbehör via ett monteringsfäste (medföljer inte), som till exempel Sony VCT-55LH, håll inte i kameran med händerna för kamerafotografering. För att undvika risken för en olycka orsakad av att den tappas, montera kameran på ett stativ.
 • Medan inspelning pågår, kan det hända att ljud från manövreringar och hantering av kameran eller objektivet spelas in. Om denna enhet vidrörs medan inspelning pågår så kommer ett ljud att komma med i inspelningen.
 • Medan inspelning pågår, ändra inte INPUT1-, INPUT2-, och DIGITAL/ANALOG-omkopplarinställningarna.
 • Om mikrofonen för denna enhet är nära en högtalare, kan det uppstå tjutande ljud (akustisk rundgång). Flytta i så fall enheten bort från högtalaren så att du får ett så stort avstånd som möjligt mellan mikrofonen och högtalarna; eller sänk högtalarvolymen.
 • Användning av denna enhet i närheten av ett radiotorn kan orsaka statiskt brus i inspelningar. Innan du börjar filma med kameran, kontrollera att det inte finns något radiotorn i närheten.
 • Innan du byter objektivet, se till att ta bort denna enhet från kameran.
 • Innan du byter objektivet, kontrollera att det inte finns några fibrer från vindskyddet på objektivets eller kamerahusets yta. Om det skulle finnas, borsta bort dem med en blåsborste etc. och byt sedan objektivet.
 • Om det finns damm eller vattendroppar på mikrofonens yta, kan det hända att inspelningen inte blir fullt lyckad. Se till att torka av mikrofonens yta innan du använder denna enhet.
 • När du är klar med att använda denna enhet, rekommenderar vi rengöring av objektivet.
 • När en mikro-USB-kabel är ansluten till XLR-K3M, kan användning av XLR-K3M påverka dess prestanda.
 • Användning av den medföljande förlängningskabeln för ljud med andra produkter än XLR-K3M kan påverka dess prestanda och leda till olyckor eller funktionsfel.