Montera/ta bort den medföljande mikrofonen

Montera den medföljande mikrofonen (ECM-XM1) på XLR-adaptern.

OBS!

 • Innan du monterar/tar bort mikrofonen på/från adaptern, se till att ställa in INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplaren på någon annan position än ”MIC+48V”. Medan omkopplaren är inställd på ”MIC+48V”, kan anslutning/bortkoppling av kabeln från mikrofonen orsaka ett högt ljud eller funktionsfel i mikrofonen.

 1. Sätt på det medföljande vindskyddet över mikrofonen.

 2. Lås upp mikrofonhållaren och öppna locket på hållaren.

 3. Placera mikrofonen i mikrofonhållaren så att modellnamnet (ECM-XM1) inskrivet på mikrofonen är vänt uppåt, stäng locket på hållaren, och lås sedan hållaren.

 4. Anslut kabeln från mikrofonen till INPUT1-jacket på XLR-adaptern.

 5. Kläm fast kabeln från mikrofonen i kabelhållaren på XLR-adaptern.

  Dra inte i kabeln med våld och låt inte kabeln bli böjd innan du klämmer fast den kabelhållaren för att undvika att mikrofonen som sitter i mikrofonhållaren lutas upp eller ner markant.

  För att få en tillräcklig isoleringseffekt mot vibrationer, se till att undvika att mikrofonen lutas upp eller ned markant.

 6. Ställ in INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplaren på ”MIC+48V”.

För att ta bort mikrofonen

 1. Ställ in INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplaren på någon annan position än ”MIC+48V”.

 2. Tryck på och håll frigöringsspaken, greppa kontakten på kabeln från mikrofonen och dra ut kabeln.

 3. Ta bort mikrofonen från mikrofonhållaren.