Välja ljudingång för inspelning av ljud till kanalerna på kameran

Med INPUT SELECT-omkopplaren, välj ljudingången på enheten (INPUT1, INPUT2 eller INPUT3) genom vilken ljud spelas in till kanalerna på den monterade kameran.

OBS!

  • Medan enheten är monterad på en kamera, går det inte att spela in ingångsljudet från den inbyggda mikrofonen eller mikrofonjacket på kameran.

När endast INPUT1-jacket har en extern enhet ansluten:

Ställ in omkopplaren på ”IN1”. Ingångsljudet från INPUT1-jacket spelas in till både CH1- och CH2-kanalen på den monterade kameran.

INPUT SELECT Ljudingång Kanal som ska innehålla ljud
IN1 INPUT1 CH1 och CH2

När både INPUT1- och INPUT2-jacket har en extern enhet ansluten:

Ställ in omkopplaren på ”IN1·IN2”. Ingångsljudet från INPUT1-jacket spelas in på CH1-kanalen på den monterade kameran medan ingångsljudet från INPUT2-jacket spelas in på CH2-kanalen.

INPUT SELECT Ljudingång Kanal som ska innehålla ljud
IN1·IN2 INPUT1 CH1
INPUT2 CH2

Tips

  • När en stereomikrofon med två XLR-kontakter (3-stifts, hontyp) används, anslut kontakten för den vänstra kanalen till INPUT1-jacket och kontakten för den högra kanalen till INPUT2-jacket, ställ sedan in INPUT SELECT-omkopplaren på ”IN1·IN2”.

    Om du dessutom ställer in AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-omkopplaren på ”LINK” för stereoinspelning kan du samtidigt justera båda inspelningsvolymnivåerna för ingångsljudet från INPUT1- och INPUT2- jacken.

När INPUT3-jacket har en extern enhet ansluten:

Ställ in omkopplaren på ”IN3”. Stereoljud tas emot genom INPUT3-jacket och dess vänstra kanalljud spelas in på CH1-kanalen på den monterade kameran medan det högra kanalljudet spelas in på CH2-kanalen.

INPUT SELECT Ljudingång Kanal som ska innehålla ljud
IN3 INPUT3 (vänster) CH1
INPUT3 (höger) CH2

När INPUT1, INPUT2 och INPUT3-jacken har en extern enhet ansluten för samtidig inspelning till 4 kanaler (förutsatt att din kamera stöder 4-kanalig ljudinspelning):

För att spela in ingångsljudet från INPUT1-jacket till CH1-kanalen på den monterade kameran; ingångsljudet från INPUT2-jacket till CH2-kanalen; och ingångsljudet från INPUT3-jacket till CH3- och CH4-kanalerna, ställ in omkopplaren på ”IN1·IN2”.

INPUT SELECT Ljudingång Kanal som ska innehålla ljud
IN1·IN2 INPUT1 CH1
INPUT2 CH2
INPUT3 (vänster) CH3
INPUT3 (höger) CH4

För att spela in ingångsljudet från INPUT3-jacket till CH1- och CH2-kanalerna på den monterade kameran; ingångsljudet från INPUT1-jacket till CH3-kanalen; och ingångsljudet från INPUT2-jacket till CH4-kanalen, ställ in omkopplaren på ”IN3”.

INPUT SELECT Ljudingång Kanal som ska innehålla ljud
IN3 INPUT1 CH3
INPUT2 CH4
INPUT3 (vänster) CH1
INPUT3 (höger) CH2