Kameramodeller som stöds

Denna enhet är ett kit som inkluderar en XLR-adapter för kameror med multi-gränssnittssko förutom en mikrofon.

För information om kameramodeller som är kompatibla med denna enhet, gå till webbplatsen på:

https://www.sony.net/dics/k3m/