Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa ladattavan akun jäljellä olevan akkukeston.

INZONE H9:

Jos kuulokkeiden akussa on tarpeeksi varausta, kun kytket virran kuulokkeisiin, vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

INZONE H7:

Jos kuulokkeiden akussa on tarpeeksi varausta, kun kytket virran kuulokkeisiin, (virta) -ilmaisin (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto 20 % tai vähemmän

Ilmoitusääni kuuluu ja latauksen ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 15 sekunnin ajan. Lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu ilmoitusääni ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Kun kuulokkeita käytetään liittämällä ne tietokoneeseen

Kun kuulokkeet liitetään tietokoneeseen, akun jäljellä olevan varauksen kuvake näytetään ”INZONE Hub” -näytössä 4 tasolla: ”100%”, ”70%”, ”50%” ja ”20%”.

Huomautus

  • Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.