Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.

 1. Sammuta kuulokkeet.

  Irrota USB Type-C -kaapeli.

 2. Paina (virta) -painiketta ja (Bluetooth) -painiketta noin 10 sekuntia tai pidempään.

  INZONE H9:

  Kun alustus on valmis, vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen) vilkkuu 4 kertaa.


  INZONE H7:

  Kun alustus on valmis, (virta) -ilmaisin (valkoinen) vilkkuu 4 kertaa.

Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.