Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

 • Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
 • Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
 • Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.
 1. Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.
 2. Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.

  Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

  Jos soitat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy.

  Jos valintaääntä ei kuulu kuulokkeiden kautta, vaihda soittolaite kuulokkeisiin älypuhelimella tai matkapuhelimella.


  Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden puomimikrofonia.


  INZONE H9:

  Kuva, joka osoittaa puomimikrofonin (A) sijainnin vasemmassa yksikössä


  INZONE H7:

  Kuva, joka osoittaa puomimikrofonin (A) sijainnin vasemmassa yksikössä

  A: Puomimikrofoni

 3. Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kuulokkeiden VOL (äänenvoimakkuus) /+ -säädintä.

  +-puolella on tuntopiste.


  INZONE H9:

  Kuva, joka osoittaa tuntopisteen (B) sijainnin äänenvoimakkuussäätimessä


  INZONE H7:

  Kuva, joka osoittaa tuntopisteen (B) sijainnin äänenvoimakkuussäätimessä


  B: Tuntopiste

  • Äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä +-puolelle.


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  • Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Käännä -puolelle.


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuulet ilmoitusäänen.

 4. Kun lopetat puhelun, paina kuulokkeiden (Bluetooth) -painiketta puhelun lopettamiseksi.

  INZONE H9:


  INZONE H7:

  Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

 • Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyllä laitteella ja kuulokkeilla.

Huomautus

 • Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen musiikin toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun soitat puhelun musiikin toiston aikana.
 • Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
 • Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden puomimikrofonin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.