Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

 • iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
 • Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
 • iPhonen käyttöohjeet ovat käsillä.
 1. Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle siirtyäksesi pariliitostilaan.

  INZONE H9:

  1. Paina (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

   Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

   Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät valkoisina, jatka vaiheeseen 1 -2.

   Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät sinisinä, jatka vaiheeseen 2 .

  2. Paina (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

   Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat nopeasti.

   Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

   Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen 2 .

   Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), sinun on siirryttävä pariliitostilaan manuaalisesti.

   Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen 1 -3.

  3. Paina (Bluetooth) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

   Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.

  INZONE H7:

  1. Paina (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

   (virta) -ilmaisin (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

   Kun (Bluetooth) -ilmaisin sammuu, jatka vaiheeseen 1 -2.

   Kun (Bluetooth) -ilmaisin syttyy sinisenä, jatka vaiheeseen 2 .

  2. Paina (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

   (Bluetooth) ilmaisin (sininen) syttyy noin 2 sekunniksi ja vilkkuu sitten hitaasti.

   Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

   Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen 2 .

   Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), sinun on siirryttävä pariliitostilaan manuaalisesti.

   Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen 1 -3.

  3. Paina (Bluetooth) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

   (Bluetooth) -ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.

 2. Avaa iPhonen näytön lukitus, jos se on lukittu.
 3. Etsi kuulokkeet iPhonesta.
  1. Valitse [Settings].
  2. Kosketa [Bluetooth].

  3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

 4. Kosketa [INZONE H9 / INZONE H7].

  Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä ”0000”.

  Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

  Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

  *Tunnuskoodia voidaan kutsua myös ”Tunnusluvuksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”Salasanaksi”.


  INZONE H9:

  Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vaihtuvat hitaasti vilkkuviksi.


  INZONE H7:

  (Bluetooth) -ilmaisin (sininen) vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia ja vaihtuu sitten hitaasti vilkkuvaksi.


  Jos niitä ei yhdistetä, katso ”Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen”.

  Jos [INZONE H9 / INZONE H7] ei tule näkyviin iPhonen näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta 3 .

Vihje

Huomautus

 • Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1 -2.
 • Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  • Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  • Kun 9. laite pariliitetään.
   Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  • Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
  • Kun kuulokkeet alustetaan.
   Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
 • Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.