Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)

Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva profiili: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

INZONE H9:

Kuva, joka osoittaa äänenvoimakkuussäätimen (A) ja Bluetooth-painikkeen (B) sijainnin


INZONE H7:

Kuva, joka osoittaa äänenvoimakkuussäätimen (A) ja Bluetooth-painikkeen (B) sijainnin

A: VOL (äänenvoimakkuus) /+ -säädin

B: (Bluetooth) -painike


Jokaisella säätimellä on seuraava toiminto:


VOL (äänenvoimakkuus) /+ -säädin

  • Äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä +-puolelle.
  • Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Käännä -puolelle.

(Bluetooth) -painike

  • Toisto: Paina kerran lyhyesti taukotilassa.
  • Tauko: Paina kerran lyhyesti toiston aikana.
  • Siirto seuraavan kappaleen alkuun: Paina kaksi kertaa nopeasti. ( )
  • Siirto edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana): Paina 3 kertaa nopeasti. ( )

Huomautus

  • Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
  • Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.