Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen

 1. Avaa Android-älypuhelimen näytön lukitus, jos se on lukittu.
 2. Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle.

  INZONE H9:

  1. Paina (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

   Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

  2. Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät valkoisina, paina (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

   Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat nopeasti.

  INZONE H7:

  1. Paina (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

   (virta) -ilmaisin (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

  2. Kun (Bluetooth) -ilmaisin sammuu, paina (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

   (Bluetooth) ilmaisin (sininen) syttyy noin 2 sekunniksi ja vilkkuu sitten hitaasti.

  Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

  Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3 .

 3. Näytä laitteet, jotka on pariliitetty Android-älypuhelimen kanssa.
  1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

  2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

 4. Kosketa [INZONE H9 / INZONE H7].

  Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.


  INZONE H9:

  Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vaihtuvat hitaasti vilkkuviksi.


  INZONE H7:

  (Bluetooth) -ilmaisin (sininen) vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia ja vaihtuu sitten hitaasti vilkkuvaksi.

Vihje

 • Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

 • Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
 • Jos älypuhelinta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja älypuhelimen toiminnoista on annettu älypuhelimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.