Vastamelutoiminnon käyttäminen (vain INZONE H9)

Jos käytät vastamelutoimintoa, voit nauttia peleistä ilman ympäristöäänten aiheuttaa häiriötä.

 1. Paina (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

  Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

  Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

 2. Vaihda vastamelutoiminnolle painamalla NC/AMB-painiketta.

  Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.

  Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ

  Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että vastamelutoiminto on kytketty päälle.

  Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

  Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että ympäristön äänitila on kytketty päälle.

  Vastamelutoiminto: POIS / Ympäristön äänitila: POIS

  Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että vastamelutoiminto ja ympäristön äänitila on kytketty pois päältä.

Vihje

 • Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan asetuksia voidaan muuttaa ”INZONE Hub” -ohjelmistolla.
 • Tehdasasetuksissa vastamelutoiminto on pois päältä, kun kuulokkeet kytketään päälle. Tätä asetusta voidaan muuttaa käyttämällä ”INZONE Hub”.
 • Voit valita jonkin seuraavista ”INZONE Hub” -ohjelmistossa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan, kun painat NC/AMB-painiketta.
  • Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
  • Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ
  • Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
  • Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS