Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen

 1. Avaa iPhonen näytön lukitus, jos se on lukittu.
 2. Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle.

  INZONE H9:

  1. Paina (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

   Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

  2. Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät valkoisina, paina (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

   Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat nopeasti.

  INZONE H7:

  1. Paina (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

   (virta) -ilmaisin (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

  2. Kun (Bluetooth) -ilmaisin sammuu, paina (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

   Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

   (Bluetooth) ilmaisin (sininen) syttyy noin 2 sekunniksi ja vilkkuu sitten hitaasti.

  Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

  Tarkista yhteyden tila iPhonesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3 .

 3. Näytä laitteet, jotka on pariliitetty iPhonen kanssa.
  1. Valitse [Settings].
  2. Kosketa [Bluetooth].

  3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

 4. Kosketa [INZONE H9 / INZONE H7].

  Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.


  INZONE H9:

  Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vaihtuvat hitaasti vilkkuviksi.


  INZONE H7:

  (Bluetooth) -ilmaisin (sininen) vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia ja vaihtuu sitten hitaasti vilkkuvaksi.

Vihje

 • Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhonen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

 • Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
 • Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhonesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhonen toiminnoista on annettu iPhonen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.