Lisenssit

  • Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
    https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/
  • Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kanna minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.