Varotoimet

USB-lähetin-vastaanotin/Bluetooth-viestintä

 • Koska USB-lähetin-vastaanotin, Bluetooth-laitteet ja WLAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) käyttävät samaa taajuuskaistaa (2,4 GHz), voi esiintyä mikroaaltohäiriöitä, jotka aiheuttavat häiriöitä, äänen häviämistä ja yhteyden katkeamisen, jos kuulokkeita käytetään WLAN-laitteen lähellä. Jos näin tapahtuu, suorita seuraavat vaiheet.
  • Kun kuulokkeet yhdistetään USB-lähetin-vastaanottimeen tai Bluetooth-laitteeseen, käytä kuulokkeita vähintään 10 m:n päässä WLAN-laitteesta.
  • Jos kuulokkeita käytetään alle 10 metrin päässä WLAN-laitteesta, sammuta WLAN-laite.
  • Käytä kuulokkeita ja USB-lähetin-vastaanotinta/Bluetooth-laitetta mahdollisimman lähellä toisiaan.
 • Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin 10 m. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
 • Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
  • sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
 • Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
 • Kun yhteys on muodostettu Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa pelejä pelattaessa tai elokuvia katsottaessa.
 • Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoon langatonta Bluetooth-teknologiaa.
 • Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
 • Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
  • Kuulokkeisiin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
  • Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
  • Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
 • Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus staattisesta sähköstä

 • Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epämukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

 • Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
 • Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kuulokkeita käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahtavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

Muita huomautuksia

 • Kun äänenvoimakkuutta lisätään liikaa, ääni voi vuotaa. Varo, ettet häiritse muita. Käytä sellaista äänenvoimakkuutta, että voit soittaa ja vastata myös meluisassa paikassa.
 • Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkaille iskuille.
 • Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
 • Älä hengitä kaiutinelementtiin.
 • Älä kohdista painoa tai painetta kuulokkeisiin pitkiä aikoja, säilytys mukaan lukien, sillä se voi aiheuttaa muodonmuutoksia.
 • Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
 • Korvapehmusteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
 • Varo osumasta puomimikrofonilla silmiisi, kun asetat kuulokkeet päähäsi, otat ne pois tai käytät niitä.
 • Korvapehmusteet ovat kulutustarvikkeita. Jos korvapehmusteet kuluvat tai vaurioituvat pitkäaikaisen käytön ja säilytyksen seurauksena, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Kuulokkeiden puhdistaminen

 • Kun kuulokkeiden ulkopinnat likaantuvat, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos kuulokkeet ovat erittäin likaiset, kostuta liina laimennettuun neutraaliin puhdistusaineeseen ja väännä se hyvin, ennen kuin käytät sitä kuulokkeiden puhdistamiseen (pois lukien korvapehmusteet). Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Älä käytä kuulokkeita lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

 • Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
 • Kuulokkeissa on magneetti/magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitojen ohjelmoitavia shuntteja tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita kuulokkeita tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

Pidä kuulokkeet kaukana magneettikorteista

 • Kuulokkeissa on magneetteja. Jos viet magneettikortin kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin ja kortista tulee käyttökelvoton.

Pidä poissa lasten ulottuvilta

 • On olemassa vaara, että he voivat niellä pieniä osia. Pidä poissa lasten ulottuvilta käytön jälkeen.

Tietoja lämpötilan noususta

 • Kun kuulokkeita ladataan tai niitä käytetään pitkään, kuulokkeiden lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.