Mitä vastamelutoiminto on? (vain INZONE H9)

Vastamelutoiminto vähentää ympäristön ääntä tuottamalla vastavaiheista ääntä, joka vähentää ja vaimentaa ulkoisia ääniä (kuten melua ajoneuvojen sisällä tai sisäilmastointilaitteiden aiheuttamaa melua).

Huomautus

  • Riippuen melun tyypistä tai jos käytettäess sitä erittäin hiljaisessa ympäristössä et ehkä tunne vastamelutoiminnon vaikutusta tai saatat tuntea melun lisääntyvän.
  • Kun pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa vaihdella tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa) sen mukaan, miten pidät kuulokkeita. Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
  • Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ilmastointilaitteen tai ajoneuvon melu. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
  • Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
  • Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi matkapuhelimesta.
  • Älä peitä kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön mikrofoneja kädellä tms. Jos ne peitetään, vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai kuuluu piippaava ääni (äänen kiertoa). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofonista.

    Kuva, joka osoittaa oikean ja vasemman vastamelumikrofonin (A) sijainnin

    A: Vastamelumikrofonit (ulkoinen) (vasen, oikea)