Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

 • Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
 • Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
 • Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Soittoääni

INZONE H9:

Saapuvan puhelun merkiksi kuulokkeista kuuluu soittoääni ja vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuu nopeasti.


INZONE H7:

Saapuvan puhelun merkiksi kuulokkeista kuuluu soittoääni ja (Bluetooth) -ilmaisin (sininen) vilkkuu nopeasti.


Riippuen yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta, ilmaisimet eivät välttämättä vilku saapuvan puhelun saapuessa.

Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

 • Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
 • Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
 • Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni vain Bluetooth-yhteydelle
 1. Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.
 2. Kun kuulet soittoäänen, paina kuulokkeiden (Bluetooth) -painiketta kuulokkeissa ja vastaa puheluun.

  Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy ja soittoääni kuuluu kuulokkeista.


  INZONE H9:


  INZONE H7:


  Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden puomimikrofonia.


  INZONE H9:

  Kuva, joka osoittaa puomimikrofonin (A) sijainnin vasemmassa yksikössä


  INZONE H7:

  Kuva, joka osoittaa puomimikrofonin (A) sijainnin vasemmassa yksikössä

  A: Puomimikrofoni

  Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

  • Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.
  • Tarkista kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
  • Jos musiikin toisto ei keskeydy automaattisesti, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.
 3. Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kuulokkeiden VOL (äänenvoimakkuus) /+ -säädintä.

  +-puolella on tuntopiste.


  INZONE H9:

  Kuva, joka osoittaa tuntopisteen (B) sijainnin äänenvoimakkuussäätimessä


  INZONE H7:

  Kuva, joka osoittaa tuntopisteen (B) sijainnin äänenvoimakkuussäätimessä


  B: Tuntopiste

  • Äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä +-puolelle.


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  • Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Käännä -puolelle.


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuulet ilmoitusäänen.

 4. Kun lopetat puhelun, paina kuulokkeiden (Bluetooth) -painiketta puhelun lopettamiseksi.

  Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

 • Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyllä laitteella ja kuulokkeilla.

Huomautus

 • Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun saat puhelun musiikin toiston aikana.
 • Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
 • Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden puomimikrofonin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.