Правене на екранна снимка

Можете да направите снимки на всеки екран на устройството си като снимка на екрана. Екранни снимки, които правите, се записват автоматично във вътрешната памет на Вашето устройство.
  1. Натиснете продължително клавиша за захранването докато менюто с опции се отвори.
  2. Натиснете [Екранна снимка].

Съвет

  • Можете да направите също снимка на екрана и чрез едновременно натискане и задържане на клавиша за захранването и бутона за намаляване на звука.