Икони за известия

(икона за нов SMS)

(икона за текущ разговор)

(икона за пропуснато обаждане)

(икона за задържан телефонен разговор)

(икона за пренасочване на обаждане) Устройство с една SIM карта: Пренасочването на обаждания е включено

(икона за пренасочване на обаждане) Устройство с две SIM карти: Пренасочването на обаждания е включено

(икона за изтегляне на данни)

(икона за качване на данни)

(икона за инсталиране на най-новия софтуер) Налична е софтуерна актуализация

(икона Актуализация на системата) Налични са системни актуализации

(икона за изтегляне на системни актуализации)

(икона за инсталиране на изтеглена системна актуализация)

(икона Екранна снимка) Направена е снимка на екрана

(икона за изпълнение на музика) Изпълнява се песен

(икона за още известия) Още непоказaни известия

Забележка

  • Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.