Използване на Страничен сензор

Можете да натиснете лентата на "Страничен сензор" в края на екрана или да я плъзнете с една ръка, за да използвате устройството си по-лесно. Можете да показвате Меню на "Страничен сензор" като пряк път към приложения и настройки или меню Няколко прозореца, за да изберете две приложения в режима на разделен екран. Можете също така да се върнете към предишния екран, като плъзнете надолу по лентата на "Страничен сензор" в края на екрана. Не забравяйте да натиснете или плъзнете пръста си в лентата на "Страничен сензор".

Диаграма на ефективната зона за страничния сензор.

Забележка

  • Страничен сензор недостъпен в определени ситуации, например, когато изгледът на екрана е в пейзажна ориентация.

Показване на Меню на "Страничен сензор"

За да активирате Меню на "Страничен сензор", натиснете лентата Страничен сензор двукратно.

Диаграма на двукратно натискане на по-дългия ръб на екрана.

Съвет

  • За да излезете от Меню на "Страничен сензор", натиснете лентата Страничен сензор двукратно или натиснете празно място на екрана.

Показване на менюто Няколко прозореца

Плъзнете пръста си нагоре по лентата на "Страничен сензор", за да се покаже менюто Няколко прозореца.Следвайте инструкциите, за да добавяте приложения към разделен екран.

Диаграма на плъзгане на пръста Ви нагоре по по-дългия ръб на екрана.

Връщане на предишния екран като използвате страничния сензор

Плъзнете пръста си надолу по лентата Страничен сензор, за да се върнете към предишния екран.

Диаграма на плъзгане на пръста Ви надолу по по-дългия ръб на екрана.