Дата и час

Можете да промените датата и часът на вашето устройство.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Дата и час].
    Можете да откриете елемента под [Разширени].
  2. За да зададете ръчно датата или часа, забранете функцията Автоматични дата и час, като натиснете превключвателя.
    За да зададете ръчно часовата зона, забранете функцията Автоматична часова зона, като натиснете превключвателя.
  3. Натиснете желания елемент, за да редактирате и промените стойностите.