Включване или изключване на функцията Bluetooth

Използвайте функцията Bluetooth за изпращане на файлове на други Bluetooth съвместими устройства или за свързване с хендсфри аксесоари. Bluetooth връзките работят по-добре на разстояние до 10 метра, без наличие на масивни предмети между тях. Сдвояването е необходимо за свързване с други Bluetooth устройства.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].
  2. Натиснете [Bluetooth].
  3. Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.

Забележка

  • Оперативната съвместимост и съответствието между Bluetooth устройства може да варира.

Съвет

  • Можете също да включите или изключите Bluetooth от панела за бързи настройки.