Преглед на камерата

Изображения, показващи коя функция къде е разположена на екрана на камерата в пейзажната ориентация. Горна лява област, от 1 до 4. Горна страна на устройството, 5. Дясна област от 6 до 11. Долна лява област, от 12 до 15.

 1. Цвят и яркост
 2. Превключване между предната и основната камера
 3. Настройки на камерата
 4. Състояние на географското маркиране
 5. Използвайте клавишите за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба
 6. Натиснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове
 7. Превключване между правене на снимки и видеоклипове
 8. Използвайте бутона на затваряне, за да направите снимки или запис на видеоклипове
 9. Връщане назад или изход от камерата
 10. Избор на режим на заснемане
 11. Натиснете, за да превключите между x1 и супер широки ъгли
 12. Меню за избор на сцена
 13. Натиснете, за да регулирате ефекта на Боке
 14. Настройки на светкавицата
 15. Обектив на предната камера