Намиране на IMEI номера(та) на устройството

Вашето устройство разполага с един или два уникални идентификационни номера, които се наричат IMEI номер или ИД на продукта. Съхранявайте копие на този номер. Той може да ви е необходим, ако устройството ви бъде откраднато или когато се свържете с екипа за поддръжка.

Преглед на IMEI номера(та) чрез цифровата клавиатура

  1. Намерете и докоснете (икона Телефон).
  2. Натиснете (икона Клавиатура за набиране).
  3. Въведете *#06# от цифровата клавиатура. IMEI номера(та) се показва(т) автоматично.

Преглед на IMEI номера(та) на лентата с етикети

Диаграма на преглед на IMEI номера(та) върху горната лява страна на предния изглед.

  1. Издърпайте поставката за SIM картата.
  2. С нокът плъзнете лентата навън. Лентата показва IMEI номера(та).