Включване или изключване на екрана

Когато екранът е изключен, вашето устройство може да бъде заключено или отключено в зависимост от вашата настройка за заключване на екрана.

  1. За кратко натиснете клавиша за захранването.