Настройки на екрана

Можете да промените поведението на екрана, яркостта, размера и качеството на изгледа.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей].
  2. Натиснете настройката, която искате да промените.
    Използвайте плъзгачите, квадратчетата за отметка или допълнителните менюта за настройване.

Настройки на началния екран

  • Бал. белия цвят: Използвайте плъзгачите, за да регулирате баланса на белия цвят на дисплея. За да върнете настройката по подразбиране, натиснете [Ст. по подр.].

  • Ниво на яркостта: Регулирайте нивото на яркостта с плъзгача. Можете също да разрешите [Адаптивна яркост] за автоматично оптимизиране на яркостта въз основа на заобикалящата светлина.

  • Автоматично завъртане на екрана: Задайте екрана да се завърта автоматично, когато устройството е завъртяно или го настройте да стои в портретен изглед.

Съвет

  • Дори ако функцията Автоматично завъртане на екрана е забранена, можете да завъртите екрана ръчно, като натиснете (икона за Завъртане) в навигационната лента.