Изключване на оптимизацията за определени приложения

Енергоспестяващите функции намаляват приоритета на определени несъществени функции на устройството. Ако не искате да бъде засегнато приложение, можете да го изключите от менюто с изключения за енергоспестяване.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Разширени] > [Специален достъп за приложението] > [Енергоспестяваща функция].
  2. Следвайте инструкциите на екрана и изберете приложенията, към които е приложена функцията за пестене на енергия.