Bruke enheten som en lommebok

Enheten kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem den virkelige lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling.
  1. Kontroller at NFC er aktivert på enheten.
  2. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger] > [NFC] > [Kontaktløse betalinger].
    En liste med betalingstjenester vises.
  3. Administrer betalingstjenestene som ønsket.
    Du kan for eksempel endre standard betalingstjeneste.

Merknad

  • Det er mulig at mobilbetalingstjenester ikke er tilgjengelige i din region. For dobbel SIM-enheter støttes bare NFC-initierte betalinger når det finnes et NFC-aktivert SIM-kort i SIM-kortspor 1.