Funksjonsmeny

Innstillingene som kan justeres, avhenger av bildetakingsmodusen.

Bilde som viser hvor hvert enkelt ikon er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i AUTO/P/S/M-modus. Øvre rad fra venstre til høyre, 1 til 6. Nedre rad fra venstre til høyre, 7 til 12.

 1. Bruksmodus

  Enkeltbilde

  Bildeserie: Hø: Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder nede kameratasten. Hastigheten når maksimalt 20 bilder i sekundet.

  Bildeserie: La: Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder nede kameratasten. Hastigheten når maksimalt 10 bilder i sekundet.

  Selvutløser: 3 sek / Selvutløser: 10 sek

 2. Fokusmodus

  Enkeltbilde-AF: Når du trykker kameratasten halvveis ned og kameraet fokuserer på et motiv, forblir fokus låst inntil du slutter å trykke kameratasten halvveis ned. Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet står stille.

  Kontinuerlig AF: Kameraet fortsetter å fokusere mens kameratasten er trykket og holdes halvveis ned. Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse.

  Manuell fokus: Justerer fokus manuelt ved hjelp av glidebryteren som vises under funksjonsmenyen. Hvis du ikke kan fokusere på det tiltenkte motivet ved hjelp av autofokus, må du bruke manuelt fokus.

 3. Fokusområde

  Bredt: Fokuserer automatisk på hele skjermområdet.

  Midten: Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet.

 4. Eksponeringsverdi

  Justerer eksponeringsverdien i modusen Lukkerprioritet (S) og Manuell eksponering (M) ved hjelp av bryteren.

 5. ISO-følsomhet

  Stiller inn ISO-følsomheten automatisk (AUTO) eller manuelt. Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks) med bryteren. Jo høyere tall, desto større følsomhet.

 6. Målemodus

  Multi: Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere ulike områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).

  Senter: Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger vekt på midten av skjermen (sentervektet måling).

  Punkt: Måler kun innenfor sirkelen for måling.

 7. Blitsmodus

  Auto / Utfyllingsblits / Reduksjon av røde øyne / Av / Lykt

 8. Hvitbalanse

  Automatisk / Overskyet / Dagslys / Fluorescerende / Glødelampe / Skygge: Justerer fargetonene i samsvar med den valgte lyskilden som lyser opp motivet (forhåndsinnstilt hvitbalanse). Hvis du vil finjustere fargetonene, trykker du på [Juster] for å vise finjusteringsskjermen, og deretter flytter du det oransje punktet til ønsket posisjon. Etter justeringen trykker du på (Knapp Lukk).

  Egendefinert 1 / Egendefinert 2 / Egendefinert 3: Memorerer den grunnleggende hvitfargen under lysforholdene for opptaksmiljøet. For å justere den grunnleggende hvitfargen må du velge et av elementene, trykke på [Bruk], og deretter følge instruksjonene på skjermen.

  Bilde av finjusteringsskjermbilde for fargetoner ved bruk av Photo Pro

 9. Ansikt-/øye-AF

  På / Av

  Kameraet registrerer ansiktene eller øynene til mennesker og dyr og fokuserer på dem automatisk.

 10. Filformat

  RAW: Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.

  RAW og JPEG: Det opprettes et RAW-bilde og et JPEG-bilde samtidig. Dette er nyttig når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.

  JPEG: Bildet blir tatt i JPEG-format.

 11. Sideforhold (Bildestørrelse)

  Bildestørrelsen vises i samsvar med bildeforholdet.

  4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

 12. Optimaliser dynamisk område (DRO) / auto-HDR

  Optimaliser dynamisk område: Optimaliserer lysstyrke og gradering ved å analysere kontrasten mellom motivet og bakgrunnen fra ett enkelt bilde.

  Auto-HDR: Optimaliserer lysstyrke og gradering ved å legge flere bilder over dem, som er tatt med ulike eksponeringer.

Tilordne på nytt eller omorganisere elementer i funksjonsmenyen

 1. Trykk på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av funksjonsmeny].
 2. Følg anvisningene på skjermen.