Video Pro Meny

Trykk på [Meny] for å åpne menyen. Hvis du vil bytte side, trykker du på [1] eller [2]. Menyer på side 2 kan også justeres ved å trykke på ikoner nederst i søkeren.

Hint

 • Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.
 • Linse

  Velger et objektiv.

  [50 mm] vil bli gjort tilgjengelig via en programvareoppdatering. Programvareoppdateringer utføres i faser, så tidspunkt og tilgjengelighet varierer avhengig av marked og/eller operatør.

 • Iris

  Endrer blenderåpningen når [Linse] er stilt inn på [24 mm].

 • HDR

  Aktiverer eller deaktiverer HDR (utvidet dynamisk område).

 • FPS

  Justerer bildefrekvensen.

 • Videoformat

  Velger et videoformat.

 • Sakte film

  Aktiverer eller deaktiverer opptak i sakte film.

 • Markører

  Still inn [Bruk markører] på [På] for å vise markører og retningslinjer. Du kan angi hvilke typer markører og retningslinjer som skal vises.

 • Videolys

  Slår lommelykten på eller av.

 • Stabilisering

  Slår videostabilisering på eller av.

 • HB

  Justerer hvitbalansen. For å justere hvitbalansen i samsvar med et valgt hvitt område, velger du [Egendefinert 1], [Egendefinert 2] eller [Egendefinert 3], trykker på [Bruk], holder enheten slik at det hvite området fullstendig dekker rammen i midten, og trykker deretter på [Bruk] igjen.

 • Øk/ISO

  Justerer ISO-følsomheten eller forsterkningen. Hvis du vil veksle verdien som vises, mellom ISO-følsomheten og forsterkningen, trykker du på (Innstillinger-ikon) > [ISO/Øk-modus].

 • Lukker

  Still inn på [Auto] for å justere lukkerhastigheten automatisk, i samsvar med motivet. Når lukkerhastigheten er slått av ved å trykke på bryteren, justeres lukkerhastigheten i samsvar med den valgte bildefrekvensen.

 • AE-nivå

  Endrer den automatiske eksponeringsjusteringsverdien.

 • Inngangsvolum/Utgangsvolum

  Endrer lydnivået.

 • Ansikt-/øye-AF

  Registrerer og fokuserer på ansiktene eller øynene til mennesker og dyr.

  [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [FPS] er stilt inn på [119.88] eller [Videoformat] er stilt inn på [3840x2160P] og [FPS] er stilt inn på [59.94].

  [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen vil bli tilgjengelig via en programvareoppdatering. Programvareoppdateringer utføres i faser, så tidspunkt og tilgjengelighet varierer avhengig av marked og/eller operatør.