Video Pro Innstillinger

Trykk på (Meny-ikon) for å åpne Innstillinger-menyen.

Bildetaking

 • ISO/Øk-modus

  Veksler den viste verdien mellom ISO-følsomheten og forsterkningen.

 • AGC-grense (HDR)/AGC-grense (SDR)

  Stiller inn den øvre grensen for AGC (autoforsterkningskontroll). En øvre grense angis ikke når [Av] er valgt. [AGC-grense (HDR)] og [AGC-grense (SDR)] er tilgjengelige når [ISO/Øk-modus] er valgt i [Øk].

 • Auto ISO-grense (HDR)/Auto ISO-grense (SDR)

  Stiller inn den øvre grensen for ISO-følsomheten. En øvre grense angis ikke når [Av] er valgt. [Auto ISO-grense (HDR)] og [Auto ISO-grense (SDR)] er tilgjengelige når [ISO/Øk-modus] er valgt i [ISO].

 • Motivsporing

  Registrerer og sporer bevegelige motiver.

  [Motivsporing]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [FPS] er stilt inn på [119.88] eller [Videoformat] er stilt inn på [3840x2160P] og [FPS] er stilt inn på [59.94].

  [Motivsporing]-funksjonen vil bli tilgjengelig via en programvareoppdatering. Programvareoppdateringer utføres i faser, så tidspunkt og tilgjengelighet varierer avhengig av marked og/eller operatør.

Prosjekt

 • Filformat (4K)

  Stiller inn filformatet for opptak.

Media

 • Tittelprefiks

  Endrer tittelprefikset. Filnavnet til den innspilte videoen er "Tittelprefiks_dato_klokkeslett".

 • Datalagring

  Velger intern lagring eller et SD-kort som mål for lagring.

Lyd

 • Intelligent vindfilter

  Reduserer vindstøy.

 • Mikrofon

  Velger [VH (stereo)] eller [Bakre (mono)]. Når [Bakre (mono)] er valgt, må du berøre bakpanelet så lite som mulig under opptaket for å unngå at støyen kommer med på opptaket.

Teknisk

 • Tilordne kameratast

  TA OPP: Bruker kameratasten som en REC-knapp. Du kan starte opptaket ved å trykke på kameratasten selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

  Bilde: Bruker kameratasten som en utløserknapp. Du kan ta et bilde under opptak ved å trykke på kameratasten selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

  Av: Ingen funksjoner er tilordnet.

 • Tilordne volumtaster

  Zoom: Bruker volumtasten til å zoome inn eller ut. Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på volumtasten selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

  TA OPP: Bruker volumtasten som en REC-knapp. Du kan starte opptaket ved å trykke på volumtasten selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

  Volum: Aktiverer volumtasten for Video Pro.

  Av: Ingen funksjoner er tilordnet.

 • Låsevalg

  Hele skjermen: Låser hele skjermen, inkludert REC-knappen og (Kamera-ikon) når du låser skjermen.

  Ikke REC/bilde: Låser ikke REC-knappen og (Kamera-ikon) når du låser skjermen.

 • Lagre sted

  Lagrer stillbilder og videoer sammen med stedet hvor de ble tatt.

Vedlikehold

 • Vaterpasskalibrering

  Kalibrerer standarden for det horisontale planet for å fikse avvik i hellingsretningen.

 • Bluetooth-fjernkontroll

  Parer med en Bluetooth-fjernstyring.

 • Nullstill innstillinger

  Tilbakestiller alle innstillinger til standardverdiene.