Ansikt-/øye-AF (stillbilde/video)

Kameraet kan registrere ansikter eller øyne på mennesker og dyr, og deretter fokusere på øynene automatisk (Øye-AF).

For å endre fokusmålet trykker du på ansiktet til motivet du ønsker å fokusere på.

Merknad

 • I BASIC (grunnleggende) modus vil funksjonen [Ansikt-/øye-AF] i en videomodus bli tilgjengelig via en programvareoppdatering. Programvareoppdateringer utføres i faser, så tidspunkt og tilgjengelighet varierer avhengig av marked og/eller operatør.
 • I BASIC (grunnleggende) modus er [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet.

Slik slår du på [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

 1. Trykk på [MENU].

 2. Finn og trykk på [Ansikt-/øye-AF] > [På].

 3. Lukk menyen.

  Innstillingen er lagret.

Hint

 • Når en videomodus er valgt i BASIC-modus (grunnleggende), kan du slå funksjonen [Ansikt-/øye-AF] på eller av ved å trykke på (Ansikt/øye-AF-knapp) selv under opptaket.

Ta et bilde med [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

 1. Rett kameraet mot motivet.

  Når kameraet registrerer ansiktene til mennesker eller dyr, vises det en registreringsramme.

 2. Trykk på ansiktet du vil fokusere på.

 3. Trykk kameratasten halvveis ned for å fokusere.

  Kameraet fokuserer på et av øynene med en grønn ramme.

 4. Trykk kameratasten helt ned (eller trykk på lukkerknappen i BASIC (grunnleggende) modus).