Oversikt

Diagram over visning av forsiden, som viser hver enkelt del etter nummer. Øvre del, fra venstre til høyre, 1 til 6. Høyre side, øverst til nederst, 7 til 10. Nedre side, fra høyre til venstre, 11 til 13.

Diagram over visning av baksiden, som viser hver enkelt del etter nummer. Øvre del, fra venstre til høyre, 14 til 20. Høyre side, 21 og 24. Øvre høyre område, 22 og 23. Nedre område, 25.

 1. Hodetelefonkontakt
 2. Frontkamera
 3. Ørehøyttaler/sekundærhøyttaler
 4. Nærhets-/lyssensor
 5. Sekundærmikrofon
 6. Lade-/varsellampe
 7. Volum-/zoomtast
 8. Strømknapp/fingeravtrykkssensor
 9. Snarveistast

  Du kan raskt starte en tilordnet app. Video Pro er tilordnet som standard.

 10. Kameratast
 11. Hovedhøyttaler
 12. USB-port/lader

  Du kan vise skjermen på enheten på en TV eller en annen stor skjermenhet ved hjelp av en USB Type-C®-kabel.

  Du kan også få tilgang til Internett via en LAN-kabel ved hjelp av en kommersiell USB-LAN-adapter.

  Merknad

  • Når du kobler enheten til en TV eller en annen stor skjerm ved hjelp av en USB Type-C-kabel, må kabelen være kompatibel med skjermportens standard. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner eller innhold på Xperia-enheten kanskje ikke kan spilles av på TV-en eller visningsenheten.
  • Enkelte USB-LAN-kort fungerer kanskje ikke som de skal.
 13. Hovedmikrofon
 14. Mobilnettantenne
 15. 3. mikrofon

  For å bruke den 3. mikrofonen må du velge [Bakre mikrofon (mono)] (for Photo Pro), [Bakre (mono)] (for Video Pro) eller [Bak] (for Cinema Pro) i mikrofoninnstillingene. Når den 3. mikrofonen er valgt, må du berøre bakpanelet så lite som mulig under opptaket for å unngå at støy kommer med på opptaket.

 16. Laser AF-sensor
 17. Blits-LED
 18. RGBC IR-sensor
 19. Hovedkamera
 20. Mobilnett-/Wi-Fi-antenne
 21. Nano-SIM-/minnekortspor
 22. Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenne
 23. NFC-registreringsområde
 24. Stropphull
 25. Mobilnettantenne