Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 12

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 12, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 12.

Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 12-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 12.

Rullende skjermdumper

Du kan ta en skjermdump av en skjerm med rullefelt.

Merknad

 • Rullende skjermdumper er tilgjengelig hvis appen støtter funksjonen.
 1. Trykk lenge på volum ned-tasten og strømknappen samtidig.

 2. Trykk på [Utvidet skjermdump].

  Bilde som viser plasseringen av knappen Utvidet skjermdump nederst til høyre.

 3. Dra linjen for å justere skjermdumpområdet, og trykk deretter på [Lagre].

  Bilde som viser plasseringen av lagreknappen øverst til venstre.

Enhåndsmodus

Metoden for enhåndsmodus er endret fra å krympe hele skjermbildet til å senke det.

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Enhåndsmodus], og trykk deretter på bryteren [Bruk enhåndsmodus] for å aktivere funksjonen.

  Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere andre alternativer.

 2. Hvis du vil bruke enhåndsmodus, dobbelttrykker du på (Hjem-knapp).

 3. Hvis du vil avslutte enhåndsmodus, dobbelttrykker du på (Hjem-knapp) igjen eller trykker hvor som helst over appen.

Støtte for bildeformatet AVIF

Android 12 har ny støtte for bildeformatet AVIF. Bildeformatet AVIF oppnår bedre kompresjon enn andre formater med en mer findetaljert bildekvalitet.