Oversikt over BASIC (grunnleggende) modus

Bildemodus

Bilder som viser hvor hver funksjon er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i BASIC (grunnleggende) bildemodus. Øvre område, 1 til 7. Høyre side av enheten, 8 og 11. Nedre område, 9 til 10 og 12 til 21.

 1. Ikon for scenegjenkjenning og forhold
  Disse ikonene vises når Photo Pro automatisk gjenkjenner en scene eller forholdene.
 2. Velg en opptaksmodus
 3. Google Lens
 4. Frontkameralinse
 5. Photo Pro-innstillingsmeny
 6. Bytt bildetakingsmodus
 7. Status for geotagging
 8. Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut
 9. Trykk på en av vinkelknappene for å bytte objektiv

  (Standard-knapp) vil bli gjort tilgjengelig via en programvareoppdatering. Programvareoppdateringer utføres i faser, så tidspunkt og tilgjengelighet varierer avhengig av marked og/eller operatør.

 10. Velg et sideforhold
 11. Bruk kameratasten til å starte Photo Pro eller ta bilder
 12. Bytt mellom front- og hovedkamera
 13. Velg en blitsinnstilling. Ikonfargen endres når blitsen eller lommelykten aktiveres.
 14. Bruksmodus-knapp
  Velg en selvutløserinnstilling eller modus for enkeltbilde eller bildeserie.
 15. Bruk utløserknappen for å ta bilder
 16. Gå tilbake eller avslutt Photo Pro
 17. Bytt mellom å ta bilder og videoer
 18. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder
 19. Trykk for å justere Bokeh-effekten
 20. Trykk for å justere farge og lysstyrke
 21. Trykk for å endre blenderverdien når  (Vidvinkel-knapp) er valgt.

Videomodus

Bilder som viser hvor hver funksjon er plassert i standby-skjermbildet for Photo Pro i BASIC (grunnleggende) videomodus. Øvre område, 1 til 7. Høyre side av enheten, 8 og 11. Nedre område, 9 til 10 og 12 til 20.

 1. Valgt mikrofon
 2. Velg en opptaksmodus
 3. Google Lens
 4. Frontkameralinse
 5. Photo Pro-innstillingsmeny
 6. Bytt bildetakingsmodus
 7. Status for geotagging
 8. Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut
 9. Trykk på en av vinkelknappene for å bytte objektiv

  (Standard-knapp) vil bli gjort tilgjengelig via en programvareoppdatering. Programvareoppdateringer utføres i faser, så tidspunkt og tilgjengelighet varierer avhengig av marked og/eller operatør.

 10. Trykk for å aktivere lommelykten. Ikonfargen endres når lommelykten er aktivert.
 11. Bruk kameratasten til å starte Photo Pro eller spille inn videoer
 12. Bytt mellom front- og hovedkamera
 13. Trykk for å aktivere [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

  (Ansikt/øye-AF-knapp) vil bli gjort tilgjengelig via en programvareoppdatering. Programvareoppdateringer utføres i faser, så tidspunkt og tilgjengelighet varierer avhengig av marked og/eller operatør.

 14. Trykk på utløserknappen for å spille inn videoer
 15. Gå tilbake eller avslutt Photo Pro
 16. Bytt mellom å ta bilder og videoer
 17. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoer
 18. Trykk for å aktivere HDR (utvidet dynamisk område)
 19. Trykk for å justere farge og lysstyrke
 20. Trykk for å endre blenderverdien når  (Vidvinkel-knapp) er valgt.