Bruke snarveistasten

Du kan raskt starte en tilordnet app ved å trykke på snarveistasten på enheten. Video Pro er tilordnet som standard.

Slik endrer du den tilordnede appen

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Snarveistast].
  2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
  3. Velg en app fra listen.

Hint

  • Du kan endre appene i listen ved å trykke på (Rediger-ikon).
  • Hvis du tilordner Photo Pro eller Video Pro til snarveistasten, kan du starte Photo Pro eller Video Pro uten å låse opp enheten ved å trykke på tasten mens skjermen er slått av.