Starte Video Pro

Video Pro er en videoopptaksfunksjon som utmerker seg på mobilitet og fleksibilitet ved opptak. Video Pro lar deg ta opp video med fleksibilitet og nøyaktighet i henhold til opptaksmiljøet ditt. Du er nå fri til å fange opp dine kreative drømmer.

 1. Finn og trykk på (Video Pro-ikon).

Video Pro-startskjerm

Bilde som viser hvor hver parameter befinner seg på startskjermen for Video Pro. Øvre venstre område, fra venstre til høyre, 1 til 4. Høyre område, 5 til 14. Nedre venstre område fra høyre til venstre, 15 til 18.

Hint

 • Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.
 1. Datalagring-ikon/Gjenværende opptakstid/Tittelprefiks

  Filnavnet til den innspilte videoen er "Tittelprefiks_dato_klokkeslett".

  Hvis du vil endre tittelprefikset, trykker du på (Innstillinger-ikon) > [Tittelprefiks].

 2. Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.

 3. Opptaksstatus

 4. Statusindikatorer

  (Opptak i sakte film-ikon)/ (Forsiktighetsikon for varme)/ (Statusikon for geotagging)/ 100% (Batteristatus-ikoner)

 5. Trykk for å justere den passende lukkerhastigheten, ISO-verdien og hvitbalansen automatisk.

 6. Bruk kameratasten til å starte eller stoppe opptaket.

 7. Meny-knapp – trykk for å åpne menyen.

  Hvis du vil bytte side, trykker du på [1] eller [2].

 8. Trykk for å låse elementene og forhindre utilsiktet betjening.

 9. Innstillinger-ikon – trykk for å åpne Innstillinger.

 10. Dra glidebryteren for å zoome inn eller ut.

 11. Dra glidebryteren for å justere fokus manuelt.

  Trykk på [AF] eller [MF] for å bytte fokusmodus til auto eller manuell

 12. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.

 13. Trykk for å lagre den gjeldende rammen som stillbilde.

 14. Trykk for å vise eller skjule informasjonen som vises i søkeren.

 15. Trykk for å justere innstillingene.

 16. Vaterpass

  Du kan bruke vaterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vaterpasset grønt.

 17. Tidskode (timer: minutter: sekunder: bilder)

 18. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoer.
  Hvis du vil gå tilbake til Video Pro, sveiper du ned på skjermen eller trykker på (Tilbake-knapp).