Ta et selvportrett med håndlukker

Bruk håndlukker til å ta et bilde automatisk en viss tid etter at kameraet har registrert hånden din. Funksjonen for håndlukker er bare tilgjengelig når du bruker frontkameraet.
  1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.
  2. Trykk på [MENU].
  3. Trykk på [Håndlukker] > [På].
  4. Lukk menyen.
    Innstillingen er lagret.
  5. Vri håndflaten med fingrene rettet rett opp mot kameraet.
    Når kameraet har registrert hånden din, tas det et selvportrett etter en viss tid.

Hint

  • Når selvutløseren er konfigurert, starter tidtakeren etter at kameraet har registrert hånden din.