Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Tilpasse opptaksfunksjonene for praktisk bruk