Označenie dielov a ovládačov

Prijímač

Obrázok s vyznačením dielov a ovládacích prvkov prijímača

 1. Posuvný prepínač (MIC OUT ANALOG/Napájanie OFF/DIGITAL)

  Vyberte možnosť „MIC OUT ANALOG“ (analógový zvukový výstup), „OFF“ (vypnutie napájania) alebo „DIGITAL“ (digitálny zvukový výstup).

  Ak je váš fotoaparát/videokamera kompatibilný/kompatibilná s digitálnym zvukovým rozhraním sánok pre rôzne rozhrania, prepínač nastavte na „DIGITAL“.

  To umožňuje prijímaču odovzdať prijímaný zvuk fotoaparátu/videokamery pomocou digitálnych signálov a poskytovať záznam zvuku s minimálnym šumom.

  Ak nemienite prijímač používať, vyberte pomocou tohto prepínača možnosť „OFF“, aby ste šetrili výkon batérie.

 2. Prepínač režimu (RCVR/MIX/MIC)

  Pred spustením nahrávania pomocou fotoaparátu/videokamery vyberte týmto prepínačom režim prijímača a vyšpecifikujte mikrofón, ktorý sa bude používať na nahrávanie.

 3. Pätka pre rôzne rozhrania

 4. Indikátor napájania (zelený: napájanie je zapnuté, oranžový: nabíjanie batérie)

  Indikuje stav napájania prijímača alebo stav nabitia batérie.

  • Ak je prijímač vypnutý, po pripojení prijímača k počítaču pomocou dodávaného mikro USB kábla sa spustí nabíjanie vstavanej batérie prijímača a indikátor napájania sa rozsvieti na oranžovo.

  • Na oranžovo blikajúci indikátor napájania znamená nutnosť nabiť batériu.

 5. Kontrolka LINK

  Indikuje stav pripojenia medzi prijímačom a mikrofónom.

 6. Interný mikrofón

 7. Koncovka Micro USB

  Pripojte dodávaný mikro USB kábel na napájanie prijímača alebo nabitie batérie.

 8. Výstupný konektor mikrofónu

  Zvuk môžete nahrávať pripojením prijímača k fotoaparátu/videokamere pomocou dodávaného kábla na nahrávanie.

  Aby ste mohli používať tento konektor, pomocou posuvného prepínača vyberte možnosť „MIC OUT ANALOG“.

 9. Držiak s ochranou konektora

Mikrofón

Obrázok s vyznačením dielov a ovládacích prvkov mikrofónu

 1. Kontrolka LINK

  Indikuje stav pripojenia medzi prijímačom a mikrofónom.

 2. Indikátor napájania (zelený: napájanie je zapnuté, oranžový: nabíjanie batérie)

  Indikuje stav napájania mikrofónu alebo stav nabitia batérie.

  • Ak je mikrofón vypnutý, po pripojení mikrofónu k počítaču pomocou dodávaného mikro USB kábla sa spustí nabíjanie vstavanej batérie mikrofónu a indikátor napájania sa rozsvieti na oranžovo.

  • Na oranžovo blikajúci indikátor napájania znamená nutnosť nabiť batériu.

 3. Interný mikrofón

 4. Vstupný konektor externého mikrofónu

  Pripojením externého mikrofónu (nedodáva sa) k tomuto konektoru sa zdroj zvukového vstupu automaticky prepne na pripojený externý mikrofón.

 5. Vypínač

  Ak nemienite mikrofón používať, vyberte pomocou tohto prepínača možnosť „OFF“, aby ste šetrili výkon batérie.

 6. Prepínač ATT

  Vyberte možnosť vhodnú pre hlasitosť zvukového záznamu. Ak chcete nahrávať hlasité zvuky a minimalizovať skreslenie, zvoľte možnosť „20dB“. Ak chcete nahrávať tiché zvuky a zosilniť ich, zvoľte možnosť „0dB“. Hodnota „10dB“ je odporúčaná úroveň hlasitosti na nahrávanie ľudských hlasov. Odporúčame stanoviť a vyšpecifikovať úroveň počas sledovania meradla úrovne hlasitosti na fotoaparáte/videokamere.

 7. Koncovka Micro USB

  Pripojte dodávaný mikro USB kábel na napájanie mikrofónu alebo nabitie batérie.

 8. Spona

  Táto spona sa používa na pripevnenie mikrofónu na odev.

 9. Ochrana pred vplyvom vetra

  Ochranu pred vplyvom vetra namontujte na mikrofón, aby ste predišli zachytávaniu nechcených zvukov spôsobených dýchaním alebo silným vetrom.