Nabíjanie mikrofónu

Ak chcete nabiť vstavanú batériu mikrofónu, pripojte mikrofón k počítaču.

 1. Vypnite mikrofón.

  Ak je mikrofón zapnutý, nabíjanie nie je možné.

 2. Otvorte kryt konektora a mikrofón pomocou mikro USB kábla pripojte k zapnutému počítaču.

  Indikátor napájania sa rozsvieti na oranžovo.

  Kryt konektora

  Mikro USB kábel

  Indikátor napájania

 3. Po dokončení nabíjania odpojte mikro USB kábel medzi mikrofónom a počítačom.

  Počkajte, kým indikátor napájania zhasne, čo znamená dokončenie nabíjania (batéria je úplne nabitá).

Poznámka

 • Počas nabíjania batérie mikrofón nezapínajte. Ak mikrofón počas nabíjania zapnete, mikrofón bude pripravený na napájanie a prestane nabíjať.

 • Mikrofón nepripájajte k počítaču vyvíjaním sily na mikrofón. Môže dôjsť k poškodeniu mikrofónu alebo počítača.

 • Ak pripojíte mikrofón k notebooku, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania striedavým prúdom (AC), batéria v notebooku sa môže rýchlo vybiť. Nenechávajte mikrofón dlho pripojený k počítaču.

 • Nabíjanie batérie alebo pripojenie k prispôsobeným alebo ručne poskladaným počítačom nie je garantované. V závislosti od používaného USB zariadenia nemusí funkcia nabíjania správne fungovať.

 • Nie je garantovaná prevádzka v spojení so všetkými počítačmi.