Ochranné známky

  • Slovo Bluetooth®, jeho značka a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation ich používa na základe licencie.

  • „Multi Interface Shoe“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

  • Qualcomm aptX je produkt spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností.

    Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated zaregistrovaná v USA a iných krajinách.

    aptX je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. zaregistrovaná v USA a iných krajinách.