Informácie o prepínači režimu

Pred spustením nahrávania pomocou fotoaparátu/videokamery vyberte prepínačom režimu režim prijímača.

 • Režim MIC

  Nahráva sa len zvuk zachytený mikrofónom.

  Ak sa fotoaparát/videokamera nachádza vzdialene od mikrofónu, zreteľne sa nahrá zvuk z okolia mikrofónu aj hlas osoby, ktorá nosí mikrofón.

 • Režim MIX

  Nahrá a zmieša sa zvuk zachytený mikrofónom a zvuk z okolia fotoaparátu/videokamery zachytený interným mikrofónom prijímača.

 • Režim RCVR

  Nahrá sa len zvuk z okolia fotoaparátu/videokamery zachytený interným mikrofónom prijímača.

Poznámka

 • Kým je prijímač v režime RCVR, funkcia automatického vypnutia napájania je neaktívna.

 • Po dokončení používania prijímača ho nezabudnite vypnúť.