Vybalenie

Ak zistíte, že čokoľvek chýba, kontaktujte predajcu.

Číslo v zátvorkách uvádza množstvo.

  • Prijímač (ECM-W2BT(R)) (1)

  • Mikrofón (vysielač) (ECM-W2BT(T)) (1)

  • Ochrana pred vplyvom vetra (1)

  • Vrecko (1)

  • Kábel na nahrávanie (1)

  • Mikro USB kábel (1)

  • Držiak s ochranou konektora (1)

  • Súprava vytlačenej dokumentácie