Namontovanie prijímača na fotoaparát/videokameru

Namontujte prijímač na fotoaparát/videokameru.

Poznámka

  • Pred namontovaním prijímača na fotoaparát/videokameru dostatočne nabite vstavanú batériu prijímača.

  • Pred namontovaním/demontážou prijímača na/z fotoaparátu/videokamery vypnite prijímač aj fotoaparát/videokameru.

  1. Zarovnajte pätku pre rôzne rozhrania prijímača so sánkami pre rôzne rozhrania na fotoaparáte/videokamere a namontujte prijímač.

    Poznámka

    • Pevne zasuňte prijímač na doraz do sánok pre rôzne rozhrania na fotoaparáte/videokamere.

    • Ak je z fotoaparátu/videokamery vysunutý vstavaný blesk, zasuňte ho nadol.

Demontáž prijímača

Vysuňte prijímač v opačnom smere ako pri jeho namontovaní.