Nahrávanie externým mikrofónom

Pripojte externý mikrofón (nedodáva sa) k mikrofónu na nahrávanie.

  1. Mikrofón vypnite a potom pripojte externý mikrofón k vstupnému konektoru externého mikrofónu na mikrofóne.

    Interný mikrofón sa automaticky vypne a nahrávaný zvuk bude zachytávaný externým mikrofónom.

    Externý mikrofón

Poznámka

  • Ak je na mikrofóne namontovaná ochrana pred vplyvom vetra, demontujte ju z mikrofónu.

  • Použite externý mikrofón kompatibilný s napájaním po pripojení. Externý mikrofón je napájaný mikrofónom.